การดำเนินงาน

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2561

34536424_1805839946176665_65522516884329

โครงการเชิญวิทยากรอบรมการทำขนม เบเกอร์รี่

“Chef Mistral offers a playful homage to the golden age French cuisine” 

 

Food in Color

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ด้านการศึกษาดูงาน

DSC_2299.JPG

“Le Petit Bistro's Beef Stroganoff is impeccably authentic and almost shockingly flavorful; the beef melts off your fork”  

 

The Silver Spoon